Sắt, thép, lõi thép

Ưu điểm các loại sắt gia cường

Kim loại đen dùng trong xây dựng là thép và gang. Kim loại màu thường dùng trong xây dựng là hợp kim nhôm.
Kim loại thường được sử dụng trong các công trình cẩu, đường sắt, trạm phát điện, … cũng như các công trình dân dụng, văn hóa thể thao. Sắt gia cường có ưu điểni là cường độ chịu lực cao, nhẹ hơn bêtông, nhung lại dễ bị tác dụng ăn mòn củíi môi trường.
Vật liệu kim loại được chia làm hai loại : kim loại đen vi* kim loại màu.
Kim loại đen (thép và gang) là hỗn hợp sắt – cacbon VỚI một số nguyên tố khác như silic, mangan, phôtpho, lưu huỳnh, v.v. Việc chia ra thép và gang chủ yếu dựa vào hàm lượni; c trong hợp kim. Gang có hàm lượng c > 2% ; trong gan(Ị thường c 6%. Thép là hợp kim sắt – cacbon có hàm lượnK cacbon < 2%. Theo hàm lượng cacbon chia ra : thép cacbon thấp (« 0,25%), trung bình (0,25 - 0,6^ ) và cao (0,6^ - 2r/( I Khi tãng cường cacbon, tính chất của thép cũng thay đôi 1 độ dẻo giảm, cường độ và độ giòn tăng. Trong các kết cấu xAy dựng chịu tải trọng động thì nên dùng thép cacbon thấp. Để tăng cường các tính chất kỉ thuật của gang và thép (!10%-thép hợp kim cao. Trong xây dựnl chi dùng thép hợp kim thấp.
Thành phấn các nguyên tố khác trong thép khoảng 1%.
Nhờ các nguyên tố thêm vào mà tính chống ăn mòn, tính đàn hồi và các tính chất kĩ thuật khác của thép và gang được tAng cường.
Kim loại màu được chia làm hai loại : nhẹ và nặng. Nhôm vồ magiê thuộc loại nhẹ. Loại nặng bao gồm : đổng, thiếc và hợp kim, được dùng trong các công trình đậc biệt để chống ăn mòn do khí quyển.