Sắt, thép, lõi thép

Trạng thái của hợp kim thép gia cường

Cấu trúc tinh thể của vật dúc
Mạng lập phương diện tâm tổn tại ở khoảng 910 – 1392°c lA yFe. ở nhiệt độ 898°c thì yFe chuyển thành /?Fe, và ở nhiệt độ 768°c ậĩe chuyển thành Fe.
yFe có ý nghĩa thực tế rất lớn, nó hoà tan đến 2,-14% cacbon à nhiệt độ 1147°c tạo nên dung dịch rắn là auxtenit.
Khả năng hòa tan c trong aFe rất thấp (0,02%c đến 0,006%) Dung dịch rán của aFe và cacbon là ferit.
Sắt và cacbon tạo nên hợp chất hóa học FejC với 6,67% gọi là xementit. Xementit có cấu trúc tinh thể rất phức tạp, nhiệt ( độ nóng chảy ở khoảng 15.00°c.
Ferit có tính dẻo và dai cao, cường độ không cao (Rk = 2500 kG/cm2, độ giãn dài tương đối 50%). Auxtenit cđ độ dẻo cao, giới hạn cường độ chịu kéo thấp (2200 kG/cm2). Xementit cdị độ dẻo thấp, độ cứng cao (HB = 100 kG/mm2), giòn.
Biểu đò trạng thái của hợp kim thép gia cường
Trên biểu đồ hình 5-6 trình bày cấu tạo pha và cấu tạo của hợp kim với thành phần từ sắt nguyên chất đến xementlt (C = 6,67%). Trên trục hoành trinh bày lượng c, % theo khrtl lượng, và tỉ lệ xementit tương đương (0 -ỉ- 100%) , còn trụ« tung ỉà nhiệt độ.