Sắt, thép, lõi thép

Tính chất thép hộp

Vật tẩy có thể là anot hay catot. Khi tẩy anot, gỉ bị hòa tan điện hóa, đồng thời bị tơi ra do tác dụng cơ học của khí oxy sinh ra trên vật tẩy :
4 OH – 4e — 2 H20 + 02 T .
Dung dịch là H2SO4 hay HC1 và luôn có mặt các muôi sắt. Catot bằng chì, hợp kim chì. Sau khi tẩy đitợc bể mặt rất sạch, hrii nhám, tạo điểu kiện cho lớp mạ gán bám tôt. Tay anot diễn ra rất mãnh liệt, nén không được tẩy quá lâu. Tẩy anot lảu còn có thê tạo thanh màng thụ ctộng trên vật tẩy. Tẩy anot được dùng cho thép cacbon, thép hợp kim thấp và cho vật có hình dạng đơn giản.
Tẩy catot sẽ có hydro sinh ra trên vặt tẩy :
H* + e – H;
H + H -> H, í .
Nguyên tư H sẽ khử một phần oxvt thành kim loại ; bọt khí hydro làm tơi lớp gỉ nén dẻ bong ra. Dung dịch là axit hoặc muôi , có độ dẫn điện cao: tốt nhất là dùng hỗn hợp HC1 và H2SO4. Anot bằng chì, hợp kim Pb- Sb(6-10%)
hav gang silic (20-24°o Si). Tẩy catot chủ yếu dùng cho thép cacbon: không
dùng cho kền và crom. Không nên tẩy catot qua lâu vì dễ bị giòn hydro. Để tẩy được đểu khắp và giảm bớt giòn hydro thuòng cho một ít các muối thiếc hay chì vào dung dịch. Sn và Pb bám lên chỗ đã tẩy sạch làm tăng quá thê thóat hydro nên lượng khí hydro sinh ra giâm đi rất nhiều. Lớp chì và thiếc táy bô rất dễ dàng trong dung dịch kiềm trên anot.
Mạt độ dòng điện (D) trong tẩy anot hay catot nên dùng trên 5 A/dnr , vì D cao tôc độ tay sẽ lớn: tuy nhiên tốc độ tẩy còn phụ thuộc đồng thời vào bân cliàt và trạng thái lớp gỉ nữa. Bâng 4.7 giới thiệu một sô dung dịch táy fĩỉ điện hóa cho thép hộp và thép không gỉ.