Sắt, thép, lõi thép

Thiết kế bể rửa thép ống

Rửa phun : Đạp chân để mỏ khóa cho nước phun
nhiều chùm tia nhỏ bán vào vật cần rửa đật trong bể cạn. Có nước nóng hoặc nước thường. Cách rửa tiên tiến này rất hiệu qu; lại tốn ít nước. Rất thích hợp cho vật đơn giàn, dạng tấm, lá phẳn
– Rửa liên hợp : Lúc đầu rửa nhúng tràn cho vật ở phầ sau đó đưa lên phần trên của bể để rửa plĩun tiêp cho vật. Nước r rơi xuỏng phần rứa nhúng tràn ở dưới. Sục khí ở phần nước rửa này thích hợp đê rửa các loại ông, lò xo ….
– Rửa ngưng : Vật rửa đặt trong buồng kín nạp đáy Iigung tụ lên bể mặt vạt cần rửa và cuốn đi màng dung dịch bể trước đó. Cách này rất tiên tiến, rất sạch, ít tốn nước, dề th va xử lý nước thải, thích hợp cho nơi nào hiếm nước.
– Rửa siêu âm : Bể nuớc hay dung môi rửa dược đặt âm để rửa cho các vật có yêu cầu đặc biệt.
Ngoài ra tùy trường hợp cụ thể mà phâi rửa bằng C), nước ấm (40-50 °C) hay nước thường để đạt hiệu quả ca va tiết kiệm nhất.
Sau các bể mạ crom, mạ kim loại quý, mạ nóng,… nên có (le dùng lại đồng thòi giâm nhẹ cho khâu xử lý nước thải.
Bể rửa bằng thép ống, nhựa phía trên phải có khe chảy ban thóat ra, phía đáy có ông tháo kiệt . Ông cấp míớc vào có V lốc độ chảy. Bể rửa lớn nên có sục khí nén. Thể tích bê rửa bàng thể tích nuớc rửa trong tại bể ấy; nếu rửa nhiều lí nhỏ hơn.