Sắt, thép, lõi thép

Thép gia cường dùng trong xây dựng

Thép họp kim tháp dùng trong xây dựng
Thép hợp kim thấp thường dùng để chế tạo các kết cấu thép (dàn cẩu, tháp khoan dấu mỏ, đường ống dẫn khí, v.v…) cốt thép gia cường cho kết cấu bêtông cốt thép.
Ngày nay kết cấu thép thưòng là kết cấu hàn. Vì vậy để sử dụng phù hợp với công nghệ cần dùng các loại thép hàn hợp kim cacbon thấp (lượng c sỉ 0,22 đến 0,25%), có cường độ cao và dùng các phụ gia hợp kim rẻ tiền – silic và mangan.
Thép hợp kim thấp Nga có kí hiệu 17 r c ; 16 r A(ị>. Chúng chứa 0,01%N và 0,1%C, cđ độ dẻo cao (đ = 23-25%), độ bền va đập và cường độ cao ; giới hạn cường độ khi kéo là 5500-6000 và giới hạn chảy 3500-4500 kG/cm2.
Trong kết cấu bêtông cốt thép có thể dùng thép hợp kim loại 35rc, 18r2C, 25r2C.
Trong kết cấu BTCT ứng suất trước có thể dùng cót thép cường độ cao, thép hợp kim trung bình, hợp kim cao và hợp kim thấp mác 45C, 80C, 35rc, 20Xr2C, 20X2r2T. Các loại mác Ihép để làm cốt thép cho kết cấu bêtông cốt thép xem ở bảng f)-3 (tiêu chuẩn Nga).