Sắt, thép, lõi thép

Thành phần thép gia cường

Dung dịch rắn là hợp kim trong đó một kim loại (chiếm phẩn cơ bản) là dung môi và một kim loại chiếm phần ít hơn là kim loại hòa tan. Kim loại là dung môi vẫn giữ nguyên được cấu tạo mạng, còn kim loại hòa tan không giữ được cấu tạo mạng mà phân tán vào trong kim loại dung môi.
Tùy theo cách phân bô của kim loại hòa tan trong mạng tinh thể của kim loại dung môi mà ta có hai dạng dung dịch rắn thay thế và xen kẽ (hòa tan).
Trong dung dịch rắn thay thế, các nguyên tử hòa tan thay thế các nguyên tử dung môi tại các nút mạng. Trong dung dịch rắn hòa tan, nguyên tử hòa tan vào dung môi với một hàm lượng bất kì.
Hợp kim cũng có thể là hợp chất hóa học, cấu tạo từ một số nguyên tố, thí dụ từ hai nguyên tố A và B tạo nên công thức AmBn. Mạng tinh thể của AmBn khác với mạng tinh thế của A và B
Biểu đổ trạng thái của hợp kim thép gia cường
Biểu đồ trạng thái lá biểu đổ biểu thị sự phụ thuộc của trạng thái pha (trạng thái tổ chức) vào thành phần hóa học của hợp kim và nhiệt độ kết tinh cân bằng. Biểu đổ trạng thái được xây dựng theo các số liệu thực nghiệm.
Từ biểu đồ trạng thái của hợp kim xác định được nhiệt độchảy, nhiệt độ chuyển pha, chế độ nhiệt và công nghệ gia công hợp kim, dự đoán tính chất của hợp kim.
Khi làm nguội từ từ các kim loại nguyên chất (hệ có 1 nguyên tố) thì nhiệt độ cũng được giảm đéu đểu cho tới khi xuất hiện pha kết tinh. Quá trình kết tinh hoàn toàn xảy ra ở một nhiệt độ không đổi (đoạn nằm ngang trên đường nguội), Sau đó nhiệt độ tiếp tục giảm trên biểu đổ nhiệt độ – thời gian với một tốc độ khác. Hình 6-5 trình bày đường nguội của sắt nguyên chất.
Khi làm nguội từ từ hợp kim hai nguyên tố, đường nguội hỉnh dạng phức tạp hơn. Nếu thay đổi tỉ lệ của từng nguyên tạo nên hợp kim sẽ dẫn đến sự thay đổi nhiệt độ kết tinh hợp kim. Biểu đổ trạng thái hai nguyên tố (cấu tạo) biểu quan hệ giữa nhiệt độ và thành phán hợp kim. Mỗi điếm nhiệt độ trên trục hoành sẽ có một hợp kim có thành phần xác dinh theo trục tung. Khoảng diện tích giữa hai trục, được các chia thành các vùng cd trạng thái tổ chức giống nhau.