Sắt, thép, lõi thép

Tẩy gỉ cho thép hộp

Yêu cầu đôi với chất ức chế dùng trong tẩy gỉ là : không làm giâm cơ lý tính kim loại tẩy. không làm giảm tốc độ tẩy gỉ, oxyt; khi dung dịch loăng dần và tích tụ nhiều muôi sắt chất ức chê vẫn phải làm việc tốt; hấp phụ kịp tliời lên vật tẩy nhất là khi cần tẩy liên tục và thật nhanh cho kim loại (trường hợp mạ dây, băng,…) Chất ức che có thè là một chất hữu cơ hoặc hỗn hợp nhiều chất hữu cơ và thường được các nhà sân xuất mã hóa thành tên thương mại, nhưng tựu trung chúng vẫn chỉ là : các loại nhựa, các amin mạch thảng, các dẫn xuất vòng thđm, các hợp chất dị vòng, các albumin, Urotropin Trong dung dịch axit, chát ức chê häp phụ lên anot hoặc catot của các vi pin trên mặt kim loại làm cho chúng kém hoạt động nên kim loại hòa tan chậm hơn.
Thành phần dung dịch và chế độ tẩy gỉ cho thép cacbon. thép hợp kim thấp, thép hợp kim vừa và gang trình bày trong bảng 4.4.
San khi tẩy trongr dung dịch có H (PO,, bao giờ cũng phải hoạt hóa lại để loại bỏ hết màng photphat. Để tẩy hết vết cát, xỉ trên các vật đúc bằng gang hay thép hộp phải dùng dung dịch HF 3-4%, nếu vật lại có cả vây gỉ thì phải thêm vào dung dịch trên 10-15°o HoSCV
Sau khi tẩy, trên mặt thép có thể sinh ra mùn đen (nhất là tẩy trong H. SO4) . đe loại bò mùn có thể làm theo một trong các cách sau :
– Nhúng vào dung dịch HNO,, đặc:
– Nhúng vào dung dịch Ci O:ỉ 250g/l + H2S04 3-5 g/1:
– Gia công anot trong dung dịch NaOH (50-100 g/1 và Da = 5-10 A/dirr; Lớp vảy gỉ dày trên vật có hình dạng phức tạp có thè NaOH nóng chảy ở 420 – 480 c hoặc trong hỗn hợp nóng chảy cua NaOH và NaNO.( với tỷ lệ 3:1 trong 10 – 45 ph.
Đê tăng tóc độ tầy cho mọi triíờng hợp cần rung, lắc vật mạnh dung dịch lên vật tẩy hay tẩy trong trướng siêu âm. 1 năng suất gàp 5-7 lần lại ít bị giòn hydro hơn tẩy ngâm. Góc (lung dịch và bể mặt tẩy) từ 45 – 90 °; tốc độ tia dung dịch 15 –
11 so., và 20 – 26 m/s đôi với HC1. Tốc độ tẩy càng nhanh khi (lung dịch, tăng nhiệt độ, tăng góc phun. Tô’c độ tẩy phun gấp 2,5 – 5 lần trong H2SO4 và 5 – 10 lần trong HC1.