Sắt, thép, lõi thép

Quy trình sản xuất thép hộp

Yêu cầu đôi với chất ức chê dùng trong tẩy gỉ là : khô lý tính kim loại tẩy: không làm giảm tốc độ tẩy gỉ, oxyt; khi dẩn và tích tụ nhiều muôi sắt chất ức chê vẫn phâi làm việc ti thòi lên vật tẩy nhất là khi cần tẩy liên tục và thật nhanh cho 1 hợp mạ dây, băng,…); Chất ức che có rhẻ là một chất hữu cơ nhiều chất hữu cơ và thường được các nhà sản xuất mã hóa th mại, nhưng tựu trung chúng vẫn chỉ là : các loại nhựa, các am các dẫn xuất vòng thơm, cắc hợp chất dị vòng, các albumii Trong đung dịch axit, chát ức chê hấp phụ lên anot hoặc cato tròn mặt kim loại làm cho chúng kém hoạt động nên kim loạ hơn.
Thành phần dung dịch và chê độ tẩy gỉ cho thép hộp cacboi thấp, thép hợp kim vừa và gang trình bày trong bảng
Sau khi tẩy trong dung dịch có H (PO,, bao giờ cũng phải hoạt h hét màng photphat. Đô tẩy hết vêt cát, xỉ trẽn các vật đúc bằnị phải dùng dung dịch HF 3-4%. nếu vật lại có cả vây gỉ thì phải dịch trên 10-15°o H2S04.
Sau khi tẩy. trên mặt thép có thê sinh ra mùn đen. đẽ loại bỏ mùn có thẻ làm theo một trong các cách sau
– Nhúng vào (lung dịch HNO3 đặc:
– Nhúng vào dung dịch CrO.t 250g/l + HoSO,, 3-5 Gia công anot trong dung dịch NaOH (50-100 g/1 và
ưu điểm của tẩy trong H;;S04 là rê, không bay hơi cho dù đun nóng đến 100 0. dề thu hồi FeSO^ bằng cách giảm nhiệt độ dung dịch tẩy. ưu điểm của tẩy trong HC1 là không phải đun nóng dung dịch, được bê mật trắng, sạch. nhẵn.
Tẩy bề mặt gi nặng : lớp gỉ dày phải dùng hỗn hợp H2S04 + HC1 + NaCl. Tác dụng của NaCl là tăng tốc độ tẩy gỉ, hạn chê tẩy mòn nền sắt, giâm độ giòn hydro.
Tẩy bể mặt có lớ]) sơn hay lớp gi cỉày, hoặc không được phép ăn mòn nền, phâi dìmg HxPO,, . Lúc đó vật phải được rửa cẩn thận, sau đó tẩy sơ bộ trong dung dịch H.íPO,, 1 – 2°0 nóng khoảng 0,3 – 0,5 ph rồi mới tẩy trong dung dịch H, PO^ 10 – 20I) trọng lượng.
Khi tẩy gỉ, hydro thoát ra, một phần thấm vào kim loại gảy giòn hydro. Nhiệt độ tẩy càng cao càng bị giòn . Vì vậy không nên tẩy gỉ (nhất là ở nhiệt độ cao) cho vật mành, làm bàng thép tôi giá, cho lò xo, nhíp Để giảm bớt giòn hydro cho vặt táy, dung dịch thưừng cho thêm chất ức chê, lúc đó hydro khó thóat rạ nên bể mặt không bị tẩy quámức, đồng thời còn tiết kiệm dược axit, tránh bôc nhiều mù, giảm được độc hại.