Sắt, thép, lõi thép

Phương pháp tẩy gỉ thép hộp

Tẩy gỉ kết hợp đồng thời với tẩy dầu mỡ được áp dụng c vạt dính ít dầu mỡ. Thành phần dung dịch (bảng 4.6) sẽ phải « hat nhũ hóa.
Dung dịch 1-3 để tẩy kim loại đen, thời gian tẩy 3-10 pl iljch 1 va 2 dùng đê tẩy rất tốt cho khuôn có bôi dầu bảo quản. D lay cho nhóm truớc khi anot hóa.
Các dung dịch 1- 4 để tầy thép crom- niken và thép crom- niken- molipđen, trong đó dung dịch 1 và 3 dùng để làm bở lớp oxyt sau khi gia công nhiệt và hàn các loại thép trên. Dung dịch 5 và 6 để tẩy thép crom.Dung dịch sau cũng có thể tẩy thép không gỉ ở nhiệt độ thường : H2SO^ + CrO:i + HF mỗi thứ 60g/l. Trong các dây chuyền mạ liên tục đôi khi thép không gỉ được tẩy theo hai bước liên tiếp : bước đầu trong dung dịch H2S04 20 – 50% thể tích, ờ 65 – 82 C, bước tiếp theo trong hỗn hợp H2SO4 1°0 + HC1 0,l°o thể tích, ở nhiệt độ phòng.
Đe tẩy từng phần hoặc tẩy cho vật quá to không cho vào bể đuợc, nguời ta dùng loại kem tẩy đặc biệt . Thành phần của chúng tương tự như các dung dịch tẩy nhưng có thêm chất độn (đất trích trùng, đất á sét nhẹ, amian Lớp vảy gỉ dày trên vật có hình dạng phức tạp có thê tẩy sạch trong NaOH nóng chảy ở 420 – 480 °c hoặc trong hỗn hợp nóng chảy ờ 450 – 500 ”C của NaOH và NaNO:í với tỷ lệ 3:1 trong 10 – 45 ph.
Đe tăng tốc độ tẩy cho mọi trường hợp cần rung, lắc vật tẩy hoặc phun mạnh dung dịch lên vật tẩy hay tẩy trong trướng siêu âm. Tẩy phun tăng năng suất gáp 5-7 lần lại ít bị giòn hydro hơn tẩy ngâm. Góc phun (giữa tia dung dịch và bể mặt tẩy) từ 45 – 90 tôc độ tia dung dịch 15 – 30 m/s đôi với H2SO4 và 20 – 26 m/s đôi với HC1. Tôc độ tẩy càng nhanh khi tăng tốc độ tia dung dịch, tăng nhiệt độ, tăng góc phun. Tốc độ tẩy phun nhanh hơn tẩy ngâm gấp 2,5 – 5 lần trong H2S04 và 5 – 10 lần trong HC1.
Tẩy gỉ kèt hợp đồng thòi với tẩy dầu mỡ đuợc áp dụng cho trường hợp vặt dính ít dầu mỡ. Thành phần dung dịch (bảng 4.6) sẽ phải có câ axit lãn chất nhũ hóa.
Dung dịch 1-3 để tẩy kim loại đen, thép hộp, thời gian tẩy 3-10 ph. Riêng dung địch 1 và 2 dùng để tẩy rất tốt cho khuôn có bòi dầu bảo quản. Dung dịch 4 để cho nhòm trudc khi anot hóa.

Phương pháp tẩy gỉ thép hộp

- Phương pháp đơn giản và tiện lợi nhất là quan sát màng nước trên vật tẩy thép hộp: nếu nước thấm ướt đểu trên toàn bộ bê mặt là đã tẩy sạch dầu mỡ; nếu chỗ nào còn dầu mỡ, nước sẽ không thấm ướt mặt kim loại mà co lại thành giọt. Hạn chế của cách này là nếu dung dịch tẩy có chất hoạt động bể mặt thì chúng có thể hấp phụ lên cả kim loại lẫn màng dầu mỡ làm cho nước thấm ướt mọi nơi, kể cả màng dầu mỡ. Lúc đó phải quan sát thật kỹ và phải rửa trong nước đã axit hóa để loại bỏ chất hoạt động bề mặt hấp phụ từ dung dịch kiềm triíớc đó.
Để đánh giá đúng chất lượng tẩy dầu mỡ cần theo các quy định sau :
– Không quan sát màng nước ở chỗ nóng hoặc luồng gió;
– Vật cần thử, lấy từ bê rửa ra, để nghiêng 45° rồi mới quan sát;
– Đánh giá độ sạch trong một phạm vi không dưới 1 dm2.
Tốc độ tẩy cùa HC1 phụ thuộc chủ yếu vào nồng độ, còn của H2SO^ phụ thuộc chủ yếu vào nhiệt độ. Vì vậy không nên tẩy trong HC1 ở nhiệt độ cao hơn 40 c, tránh bốc hơi HC1 độc hại, sắt tan nhiều làm nhám bê mặt. Tôt nhát dùng HC1 nồng độ 150 – 200 g/1 và tẩy ở nhiệt độ thường. Nồng độ sắt trong dung dịch H2S04 càng tăng thì tốc độ tẩy của nó càng giảm, trong khi đó ờ dung dịch HC1 tốc độ tẩy lại có điểm cực đại ứng với nồng độ sắt trong dung dịch là 16o trọng lượng. Nồng độ giới hạn các muôi sắt dung dịch tẩy trình bày trong bâng 4.3 .
ưu điểm của tẩy trong H:,S04 là rê, không bay hơi chi đến 100 Oi dể thu hồi FeS04 bàng cách giâm nhiệt độ dung điểm của tẩy trong HC1 là không phải đun nóng dung dịch, sạch, nhẵn.
Tẩy bề mặt gỉ nặng : lớp gỉ dày phải dùng hồn hợp H NaCl . Tác dụng của NaCl là táng tốc độ tẩy gỉ, hạn chê tẩy mòi độ giòn hydra
Tẩy bề mặt có ỈỚỊI sơn hay lớp gỉ dày, hoặc không điíỢi nền. phải dùng H;.P04. Lúc đó vật phải được rữa cẩn thận, Sí trong dung dịch H PO., 1 – 2°0 nóng khoáng 0,3 – 0,5 ph rồi dung dịch H PO, 10 – 20n trọng híỢng.
Khi tẩy ựỉ. hydro thoát ra, một phần thấm vào kim loại I Nhiệt độ tẩy càng cao càng bị giòn . Vì vậy khòng nên tẩy gỉ (nh cao) cho vật mảnh, làm bàng thép tôi gia, cho lò xo, nhíp hydro cho vật tẩy, dung dịch thường cho thêm chất ức chế, lú thóat ra nên bể mặt không bị tẩy quá-mức, đổng thời còn tiết tránh bôc nhiều mù, giâm được độc hại.