Sắt, thép, lõi thép

Những điều cần biết về ống thép

Pha die dụng dịch phức tri lon tì : Rót dung dịch NaOH đặc vào dung địch cađimi sunfat. klniày. thu (tiíỢc két tủa Cd(OH)2- Hòa tan kêt tủa này bang (lung dịch trilon B 20%. Dung dịch thu được có pH 12 – 13 do NaOH (lược sinh ra khi hòa tan Ccl(OH)2 trong trilon B. Tiếp tục công việc còn lại như khi pha chê các dung dịch nói trên. Để nâng cao độ bển chống ăn mòn và để cho lớp mạ thêm đẹp sau khi mạ cađimi xong cần cromat hóa chúng như đôi với lớp mạ kẽm vậy. Trước khi cromat hóa cần tẩy sáng chúng trong dung dịch HNO:) l-3n0 hoặc trong dung dịch gồm 150-160 g/1 CrO.ị và 8 – 10g/l H2SO^. Tẩy sáng tiến hành ờ nhiệt độ phòng trong 2 – 3 s. . Khử giòn hydroVANANHCũng như mạ kẽm, ống thép, khi mạ cađimi từ dung dịch xyanua cho các vật bằng thép sẽ làm cho nền thép thấm hydro rất mạnh và tùy mác thép mà độ dẻo của chúng giảm xuống nhiều hay ít. Hiện tượng thấm hydro xảy ra mạnh nhất vào lúc bắt đầu mạ. Gia công nhiệt từ từ (tránh tăng nhiệt đột ngột) cho vật sau khi mạ sẽ đuổi được hydro ra khỏi nền thép làm cho nó dêo trở lại:VANANH- Đôi với thép có giới hạn bển 900-1400 MPa phải ủ ơ 180-200 °c trongVANANH2-3 h:VANANH- Đối vơí thép đã qua thấm than phải ú ở 140-160 °c trong 3-4 h; VANANH- Đôi với thép có giới hạn bển dưới 900 MPa không cần ủ.VANANHThông thường sau khi mạ các vật mạ được sấy ỏ 200-300 ‘ Khi đó 2/3 thể tích hydro đã được khử, mạnh nhất là trong 2 h đầiVANANHVì nguyên nhân này mà các loại lò xo, nhíp …. chỉ nên m dịch araon clorua và lúc gia công trước khi mạ trong dung dị( nhất thiết phải cho thêm 40-50 g/1 urotropin để tránh làm tha của thép nền.