Sắt, thép, lõi thép

Kỹ thuật tẩy gỉ thép ống

Tẩy đồng và hỢp kim đồng
Tuy (tồng và hợp kim đồng được tiến hành trong H2SO4 hay HNO3 với H2S04 hay với HC1. Thường được tẩy làm hai bước : bộ cho hết gỉ, bẩn. bước sau tẩy bóng, nhẵn,… H2SO4 khôn nhưng hòa tan mạnh dồng oxyt nên được dùng đê tẩy cho vật UNO , đặc hay loãng đều hòa tan mạnh clồng và sinh ra.
Dung dịch 1-3 để tẩy anot, trong đó dung dịch 1 dùng cho vật bị gỉ nặng, dung dịch 3 dùng cho vật có hình thù phức tạp, catot bằng thép hoặc chì. Dung dịch 4, 5 để tẩy catot, chủ yếu dùng cho vật bị oxy hóa do gia công
nhiệt, cán nóng, hàn anot bằng gang silic (20-24% Si). Dung dịch 6 tẩy
bằng dòng xoay chiều, điện thê 10-20 V. Dung dịch 7, 8 cũng được dùng để tẩy thép hợp kim. Thép không gỉ còn có thể tẩy catot ờ nhiệt độ phòng trong các dung dịch H2S04 hay HC1 có nồng độ từ 5-50% thê tích. Ngày nay hay dùng muôi, axit khô để tẩy gỉ hóa học hay điện hóa cho thép cacbon, thép không gỉ và một sô kim loại màu. Đó là một hỗn hợp ở dạng bột khó của H2S04 với các muối (như NaHSO4.,,…) và các chất hoạt động bê mặt, chất hoạt hóa rất tiện lợi cho việc sử dụng, đóng gói và chuyên chở.
Vật trước khi tẩy phải làm sạch dầu mỡ, sấy khô để tri dung dịch tẩy. Sau khi tẩy sơ bộ cần phải rửa cẩn thận sấy kh vào dung dịch tẩy nhẵn, bóng; sau đó lại phải rửa kỹ dưới giòng.
Tẩy thép ống và hỢp kim nhôm
Tẩy nhôm và hợp kim nhôm được tiến hành trong dung d khi tẩy, rửa, được trung hòa và làm sáng trong dung dịch nhiệt độ thường