Sắt, thép, lõi thép

Kỹ thuật mạ thép hộp

Mạ thép hộp còn (tược dùng vào các việc : bảo vệ dây cáp đồng, chông lại tác dụng của lưu huỳnh có trong vỏ caosu cách điện : làm dễ hàn các tiếp điếm: tạo ra trên bể mật làm việc một lớp dẻ rà khít…. Có thê mạ thiếc cho các vật bằng thép, đồng, nhõm, hợp kim nhôm, hợp kim kẽm. Lớp mạ thiếc chi bảo vệ (lược thép trong không khí khi chúng không có lỗ xôp.VANANHLớp mạ thiếc rất dẻQ, chịu đuợc các biến dạng cơ học nhu đột, dập, cán, kéo …. Lớp mạ thiếc điện hóa có một đặc điểm lạ là trong quá trình bảo quản , thiếc sẽ tái kết tinh thành các tinh thể hình chỉ có khi chiểu dài đến 5 ram. Các tinh thể.hình chỉ này có thê dẫn đến hiện tựơng ngán mạch trong các thiết bị điện tử . Tốc độ phát triển các tinh thê hình chỉ ấy phụ thuộc vào bân chất của nển . Thấy rằng trên liền kẽm, đồng hay đồng thau, tôc độ phát triển tinh thê hình chỉ của lớp mạ thiếc là lớn nhất. Làm chảy mềm lớp mạ thiếc hay mạ lót một lớp mỏng kển trước khi mạ thiếc sẽ ngăn chặn được sự phát triển của I inh thể hình chỉ nói trên. VANANHNgoài phương pháp mạ điện, lớp thiếc còn được tạo ra b pháp nhúng nóng, phiíơng pháp hóa học (nội điện phân) ha điện phản trong nniòi nóng chây…. Các dung dịch axit mạ thiếc thuờng là dung dịch sunfonat, floborat, halogenuaVANANHDung dich sunfatVANANHDung dịch sunfat gồm có các chất thiếc simfat, axit 1 chất họat động bề mặt. Đôi khi còn cho thêm Na2S04 đê tăng I dung dịch . H-SO,, cho vào dung dịch để giâm bớt sự thúy phá thiếc, cũng như để khắc phục sự oxy hóa thành Sil4 V nhám. Các dung dịch axit không có mặt chất hữu cơ không tl tủa thiếc vừa ý vì tinh thể rất thô và phát triển mạnh thành cạnh vật mạ.VANANHKhi không có phụ gia, phân cực catot trong dung dịch í thể thu đuợc rất thô. rời rạc: ngay khi dùng mật độ dòng điệ tinh thể vẫn phát triển một cách riêng rẽ và có thể vươn dài sar ngắn mạch giữa các cực. Nhiíng khi cho thêm nxit crezolsunfoni thèm câ keo da nữa thì phân cực catot tăng lên đến 500 – 6 tuợng sinh “cây cũng mất đi. lớp mạ trở nên phang, nhẵn, mịn, Mạ thiếc từ đung dịch axit có thêm chất hoạt động 1 năng phân bố tàng lên rát cao, có thê ngíing với dung dịch đổng suất dòng điện 90-98V