Sắt, thép, lõi thép

Kỹ thuật gia công inox chất lượng

Dung dịch này cổ khả năng phân bố lớn, tuy không bằng dung dịch xyanua nhưng lại không độc. Tất cả các dung dịch amon clorua đều có độ dẫn điện lớn nên mạ quay rất tốt.VANANHGiới thiệu một sô dung dịch amon clorua mạ cađimi.VANANHDung dịch 1 đơn giản, mật độ dòng điện anot có thể lên đến 6 A/dm2; hiệu suất dòng điện gần 100%; được dùng để mạ tĩah và mạ treo. Dung dịch 2 nếu pH cao trên 6 thì cho tinh thê thô, khả năng phân bố giảm rất nhiều và trở nên xấp xỉ với dung dịch sunfat không phụ gia. Dung dịch 3 cho khả năng phân bố cao, tinh thể mịn, sáng. Dung dịch này làm việc ổn định, có thể mạ tĩnh và mạ quay. Trong dung dịch này ngoài phức amon còn có phức urotropin với cađimi, nhờ đó mà dung dịch có thêm nhiều ưu điểm. Dung dịch 4 dùng CdCl2 thay cho CdO đê pha chê được dễ dàng hơn.VANANHPha chế dung dịch : Dung dịch amon-urotropin pha chê lan riêng CdS04.8/3 H20 và (NH4)2S04 vào nước ấm. Lắng gạ (hất phân tán NF, urotropin và chất nhũ hóa OS-20 hòa tan kỹ cổ thể thêm dung dịch vừa phá vào đê làm tan hết các cục bị V( vilo bể mạ gia công inox. Thêm nước đến thê tích quy định. Dùng H2S04 chỉn] f>,r> rồi mạ xử lý với Dc= 0,25-0,50 A/dm2 cho đến khi đạtj),5 – 1, tlung dịch có dùng (NH4)2S04 cũng pha chế tương tự như vậy.VANANHDung dịch dùng NH4C1 làm chất tạo phức pha chê nhu s chõ CdCl2 trong bể bằng nhựa : để có 100 lít dung dịch cần 5 phu với 35 lít nước rồi cho 2,8 kg CdO vào và khuấy cho tan h MCI dư bằng NH4OH 25% đến pH 4 – 4,5. Thêm NH4CI vào ’ tun. thòm nước đến thể tích quy định. Láng, lọc vào bể mạ. r kro …. dã hòa tan trước vào bể.