Sắt, thép, lõi thép

Kinh nghiệm chọn mua thép hộp

Để bóc lớp mạ Cd hòng có thể dùng dung dịch sau đè hòa (đặc) 50ml, Sb203 15g, Nuớc 50 ml.VANANHHoặc hòa tan anot trong dung dịch NaCN 10 – 15% ỏ nhiệ đùng móc treo bằng thép.VANANHChê phẩm mới Udystrip 402 (của Singapo) hòa tan hóa cađimi trên nển thép rất tốt (xem mục 11.5). VANANH- Đối với thép hộp có giới hạn bền dưới 900 MPa không cần ủ.VANANHThông thường sau khi mạ các vật mạ được sấy ở 200-300 °c trong 3 h. Khi đó 2/3 thể tích hydro đã được khử, mạnh nhất là trong 2 h đầu.VANANHVì nguyên nhân này mà các loại lò xo, nhíp chỉ nên mạ trong dung dịch amon clorua và lúc gia công trước khi mạ trong dung dịch HC1 10% nhất thiết phải cho thêm 40-50 g/1 urotropin để tránh làm thay đổi cơ tính của thép nền.VANANHBÓC LỚP MẠ CAĐIMI HỎNGVANANHĐể bóc lớp mạ Cd hỏng có thể dùng dung dịch sau để hòa tan nó : HC1 (đặc) 50ml, Sb.^OiỊ 15g, Nước 50 ml.VANANHHoặc hòa tan anot trong dung dịch NaCN 10 – 15% ở nhiệt độ tlníờng, dùng móc treo bằng thép.VANANHChế phẩm mới Udystrip 402 (của Singapo) hòa tan hóa học lớp mạ cađimi trên nền thép rất tôt. Thiếc (Sn) có màu tráng bạc, mềm, trọng lượng riêng ỵ = 7,28 g/crn , trọng lượng nguyên tử 118,7, nhiệt độ nóng chảy 232 C, đuơng lượng điện hóa cua SnJ là 2,214 g/Ah. Điện thè tièu chuẩn Sn/ Sn2t là – 0,14V, của Sn2+/ Sn là +0.20V, của Sn/ Sn1 là +0.05V. Trong dung dịch NaCl 3% thiếc có điện thế – 0.25V.VANANHTrong không khí thiếc bị oxy hóa rất chậm ngay cả trong không khí ám cũng vạy. Cac dung dịch axit vô cơ ờ nhiệt độ thuờng hầu nhu không hòa tan được thiẽc. Chỉ trong HC1 đặc và H2S04 đặc thiếc mới hòa tan nêu được (lun nóng. Trong các dung dịch kiểm thiếc không bển, khi đun sôi sẽ hòa tan thành stanat. Các hợp chất sunfua hầu như không ảnh hưởng gì đến thiếc. Car axit hữu cơ tạo vơí thiếc thành các phức chất, lúc đó điện thế của thiếc trở IH‘11 âm hơn so với sắt. nghĩa là thiếc trở thành lớp mạ anot: mặt khác thiếc lại khóng (lộc: do những điểu đó mà lớp mạ thiếc được dùng rất rộng rãi trong cóng nghiệp thực phẩm để bâo vệ mặt trong các vỏ đồ hộp khỏi bị ăn mòn. (’hình vì vạy ma 50% sân lượng thiếc đã điíỢc dùng để làm ra sắt tây chê tạo vo (tổ hộp.