Sắt, thép, lõi thép

Cơ sở sản xuất thép ống chất lượng

Crom bị thụ động mạnh trong môi trừơng axit sunfuric 1 anot trơ trong mạ crom; thường làm bằng hợp kim chì với Sn, nguyên tô’ này làm tăng cơ tính cho chì, giảm quá thế thoát ( Ngoài anot chính này còn dùng anot phụ bằng titan mạ Pt tro hợp cần cải thiện phân bô dòng điện trên catot liên tục được hòa tan. Phải khống chế các điểu kiện kỹ thuật để anot tan thành các ion có hóa trị mong muôn. Anot phải được chê tạo sao cho khi hòa tan ít tạo thành bùn cặn nhất, ít tạp chất nhất và khó bị tơi rã nhất. Các anot được sản xuất riêng cho ngành mạ như các viên nikel carbonyl , S-nikel , “R- rounds cho mạ kền đáp ứng được các yêu cầu đó : diện tích bề mặt lớn, hòa tan dễ dàng, ít mùn cặn.VANANHCrom bị thụ động mạnh trong mòi trừơng axit sunfuric nên phải dùng anot trơ trong mạ crom; thường làm bằng hợp kim chì với Sn, Sb, Ag các nguyên tỏ này làm tăng cơ tính cho chì, giảm quá thế thoát oxy trên anot. Ngoài anot chính này còn dùng anot phụ bằng titan mạ Pt trong các trường hợp cần cải thiện phân bô dòng điện trên catot.VANANHKẽm (Zn) là kim loại trắng xám, trọng lượng nguyên tử 65,38, trọng lượng riêng Y- 7,2 , đương lượng điện hóa của Zn2 1,219, nhiệt độ nóng chây 419,5 c. Giòn ở nhiệt độ thường: dêo ở 100-150 °C; giòn và dễ tán thành bột ở nhiệt độ lớn hơn 250 °c. Kẽm là kim loại hoạt động, là chất khử mạnh: nhưng bển trong nước, trong không khí ẩm vì khi đó chúng được che kín bằng các hợp chất oxyt và cacbonat. Điện thế tiêu chuẩn – 0,763 V nên là lớp mạ anot đối với thép, đồng, kền và bảo vệ chúng rất tốt. Tốc độ ăn mòn kẽm mỗi năm khoảng 1-1,5 ụm ỏ nông thôn, 1,5-2 ụm ố vùng nhiệt đới ẩm, 6-8 ụm ở vùng công nghiệp, ỏ vùng biển kẽm bị ăn mòn rất mạnh. Vì vậy thường mạ kẽm để bảo vệ sắt thép dùng trong không khí, duới đất. trong nước ngọt. Khi cần chiều dày lớp mạ thép ống lớn hơn 100 ụm nên dùng phương pháp phun, nhúng nóng… chỉ khi cần chiểu dày nhỏ hơn 100 ụm mới nên dùng phương pháp mạ điện. Chiều dày lớp mạ điện kẽm được quy định trong các tiêu chuẩn nhà niíớc hoặc tiêu chuẩn của nhà sản xuất và thường dao động trong giới hạn sau :