Sắt, thép, lõi thép

Cấu tạo của hợp kim thép gia cường

Kim loại lỏng sau khi luyện xong được đem đúc thành thỏi hay thành sản phẩm. Cấu tạo tinh thể của vật đúc cũng rtM thỏi đúc có quan hệ mật thiết đến cơ tính cũng như tính cống áp lực khi cán tiếp theo.
Hlnh dạng và độ lớn của hạt tĩnh thể tạo thành phụ thuộd vào độ quá nguội, tốc độ và phương tản nhiệt. Với các vật dM và thỏi đúc khác nhau các điêu kiện kể trên có thể rất khiW! nhau, do đó chúng có cấu trúc tinh thể không giống nhau.
Trong thỏi đúc, từ ngoài vào trong nói chung có ba khu vực kết tinh điển hình (hình 5-4).
Vùng 1 gồm các hạt tinh thể nhỏ không định hướng. Do kim loại lỏng ở lớp ngoài cùng bị nguội đột ngột, hơn nữa do tiếp xúc với thành khuôn nguội nên kết tinh với độ quá nguội lớn và hạt nhỏ.
Vùng 2 (trung gian) là vùng tinh thể hỉnh trụ (gồm các hạt dài cố trục vuông gđc với thành khuôn). Vùng này kết tinh sau lớp vỏ ngoài
vùng tinh thể có cấu tạo rất lớn, hình nhánh cây cđ hướng khác nhau.
Trong xây dựng ít sử dụng kim loại nguyên chất nìà thường lụng hợp kim. Hợp kim có thể chứa hai hoậc nhiểu nguyên kim loại khác nhau.
Itiy thuộc vào đặc tính tác dụng giữa các thành phần của hợp kim thép gia cường mà ta có hợp kim là hỗn hợp cơ học, dung dịch rắn hợp chất hđa học
/Mn hợp cơ học bao gồm từ hai thành phần trở lên, chúng
Í>|IK cđ khả năng tạo thành dung dịch rán và cũng không có
nAng liên kết hóa học. Hỗn hợp chỉ có hai thành phẩn gọi hộ t hống hai pha. Thép là hợp kim phổ biến nhất, là hỗn co học của hai pha : ferit (dung dịch rắn xen kẽ cacbon m