Sắt, thép, lõi thép

Hiện tượng ăn mòn thép gia cường

Ăn mòn điện hóa là loại ăn mòn rất phổ biến, xảy ra trong dung dịch điểm là có phát sinh dòng điện. Kim loại gỉ, hỏng khi để ở trong các môi trường không khí, nước, Iplt, bazơ, dung dịch muối, đều do tác dụng của loại ăn mòn này. Khi kim loại tiếp xúc với môi trường điện li, các ion của trường sẽ tác dụng với ion của kim loại. Các ion kim loại bị chuyển vào[…]

Ăn mòn lõi thép gia cường

Sự hình thành trong lỗ rỗng đá xi măng sản phẩm ít tan etringit với thể tích lớn hơn 2 lần sẽ gây áp lực tách lớp bí tông bảo vệ làm lõi thép gia cường bị ăn mòn. Ăn mòn sunphát luôn luôn xảy ra đối với những công trình ven biển, công trình tiếp xúc với nước thải công nghiệp và nước ngầm. Nếu trong nước có chứa Na2S04 thì đầu tiên nđ tác dụnK với vôi sau[…]

Thép gia cường giá rẻ

Điểm A, D trên biểu đổ biểu thị nhiệt độ nóng chảy của nguyên chất (1539°C) và xementit (1500°C), đường ABCD lỏng, ANJECF – đường đặc. Hợp kim lỏng (L) là dungh lỏng của c trong sát tổn tại trên đường ABCD. Khi nguội, hợp kim lỏng bắt đầu kết tinh và sau đó rán hác. Đó là quá trình thay đổi cấu trúc pha, tức các dạng thu hình của sắt, thay đổi độ hòa tan của cacbon và[…]

Mua thép gia cường ở đâu?

Thép gia cường là thép cacbon thường được quy định cả về cơ linh lẫn thành phẩn. Loại thép này trong kí hiệu Việt Nam thêm chữ c, còn Nga thêm chữ B. Loại thép này có cơ tính thép loại A và có thành phần hóa học như thép loại B loại. Thép loại c thường dùng trong các kết cấu hàn và íil thép cho bê tông cốt thép. Thép cacbon chất lượng tốt (thép kết cấu). Thép[…]

Thành phần thép gia cường

Dung dịch rắn là hợp kim trong đó một kim loại (chiếm phẩn cơ bản) là dung môi và một kim loại chiếm phần ít hơn là kim loại hòa tan. Kim loại là dung môi vẫn giữ nguyên được cấu tạo mạng, còn kim loại hòa tan không giữ được cấu tạo mạng mà phân tán vào trong kim loại dung môi. Tùy theo cách phân bô của kim loại hòa tan trong mạng tinh thể của kim loại[…]

Thép gia cường chất lượng

Theo các số liệu thực nghiệm xây dựng được biểu đổ trạng thái của hợp kim bằng cách chuyển các điểm đặc tính ở biểu nhiệt độ – thời gian sang biểu đổ nhiệt độ – thành phán. Hợp kim sắt – cacbon Hợp kim sát – cacbon (thép gia cường và gang) có hai cấu tử chính Bắt và cacbon. Sắt là nguyên tố kim loại thuộc nhóm 6 của hệ thống tuần hoàn nguyên tố hóa học. Nó[…]

Trạng thái của hợp kim thép gia cường

Cấu trúc tinh thể của vật dúc Mạng lập phương diện tâm tổn tại ở khoảng 910 – 1392°c lA yFe. ở nhiệt độ 898°c thì yFe chuyển thành /?Fe, và ở nhiệt độ 768°c ậĩe chuyển thành Fe. yFe có ý nghĩa thực tế rất lớn, nó hoà tan đến 2,-14% cacbon à nhiệt độ 1147°c tạo nên dung dịch rắn là auxtenit. Khả năng hòa tan c trong aFe rất thấp (0,02%c đến 0,006%) Dung dịch rán của[…]

Thép gia cường dùng trong xây dựng

Thép họp kim tháp dùng trong xây dựng Thép hợp kim thấp thường dùng để chế tạo các kết cấu thép (dàn cẩu, tháp khoan dấu mỏ, đường ống dẫn khí, v.v…) cốt thép gia cường cho kết cấu bêtông cốt thép. Ngày nay kết cấu thép thưòng là kết cấu hàn. Vì vậy để sử dụng phù hợp với công nghệ cần dùng các loại thép hàn hợp kim cacbon thấp (lượng c sỉ 0,22 đến 0,25%), có cường[…]

Quá trình kết tinh hợp kim thép gia cường

Dung dịch rắn là hợp kim trong đó một kim loại (chiếm phần cơ bản) là dung môi và một kim loại chiếm phần ít hơn – là kim loại hòa tan. Kim loại là dung môi vẫn giữ nguyên được cấu tạo mạng, còn kim loại hòa tan không giữ được cấu tạo mạng mà phân tán vào trong kim loại dung môi. Tùy theo cách phân bố của kim loại hòa tan trong mạng tinh thể của kim[…]

Hợp kim thép gia cường

Khi làm nguội từ từ hợp kim hai nguyên tố, đường nguội có hình dạng phức tạp hơn. Nếu thay đổi ti lệ của từng nguyên tố tạo nên hợp kim sẽ dẫn đến sự thay đổi nhiệt độ kết tinh của hợp kim. Biểu đổ trạng thái hai nguyên tố (cấu tạo) biểu thị quan hệ giữa nhiệt độ và thành phần hợp kim. Mỗi điểm nhiệt độ trên trục hoành sẽ có một hợp kim có thành phần[…]

Cấu tạo của hợp kim thép gia cường

Kim loại lỏng sau khi luyện xong được đem đúc thành thỏi hay thành sản phẩm. Cấu tạo tinh thể của vật đúc cũng rtM thỏi đúc có quan hệ mật thiết đến cơ tính cũng như tính cống áp lực khi cán tiếp theo. Hlnh dạng và độ lớn của hạt tĩnh thể tạo thành phụ thuộd vào độ quá nguội, tốc độ và phương tản nhiệt. Với các vật dM và thỏi đúc khác nhau các điêu kiện[…]