Sắt, thép, lõi thép

Chống ăn mòn sắt gia cường

Việc chống ăn mòn cho kim loại có thể thực hiện bằnK Im phương pháp sau: Sừ dụng hợp kim dặc biệt. Cách li kim loại sắt gia cường vói môi trường bàng cách dùng các loi.i| I sơn chống rỉ để sơn phủ bề mặt kim loại. Trong một số tru

Quá trình kết tinh kim loại, sắt gia cường

Quá trình kết tinh hình thành mạng tinh thể từ trạng thái lỏng là sự kết tinh lần thứ nhất ; phân biệt với sự chuyển mạng tinh thể ở trạng thái rán (biến đổi thù hình) được gọl là sự kết tinh lần thứ hai. Mỗi kim loại tinh khiết khi kết tinh có sự đột biến từ trạng thái sắp xếp nguyên tử không trật tự sang có trật tự ở một nhiệt độ nhất định. Quá trình[…]

Ăn mòn sắt gia cường

Ản mòn kim loại sắt gia cường là sự tác dụng hóa học của môi trườn trên bề mặt kim loại. Có hai loại ăn mòn: ăn mòn hóa học ăn mòn điện hóa. Ăn mòn hóa học Ăn mòn hóa học là sự phá hủy do tác dụng hóa học tr tiếp giữa kim loại và mồi trường xung quanh, không có ph sinh dòng điện. Loại ăn mòn này chỉ xảy ra trong môi trưò không điện li[…]

Ưu điểm các loại sắt gia cường

Kim loại đen dùng trong xây dựng là thép và gang. Kim loại màu thường dùng trong xây dựng là hợp kim nhôm. Kim loại thường được sử dụng trong các công trình cẩu, đường sắt, trạm phát điện, … cũng như các công trình dân dụng, văn hóa thể thao. Sắt gia cường có ưu điểni là cường độ chịu lực cao, nhẹ hơn bêtông, nhung lại dễ bị tác dụng ăn mòn củíi môi trường. Vật liệu kim[…]

Các dạng mạng tinh thể thường gặp của kim loại

Tất cả các kim loại và hẩu hết các hợp kim của chứng khi ạng thái rắn đểu là chất kết tinh (cấu trúc tinh thể). Chúng ihiệt độ nóng chảy (hoặc đông cứng) nhất định, có nghĩa là ự thay đổi rõ rệt từ trạng thái nguyên tử sắp xếp khổng tự (lỏng) sang trạng thái có trật tự (rắn, kết tinh). Mạng thể là mô hình không gian của sự sắp xếp các chất điểm g chất kết[…]