Sắt, thép, lõi thép

Bảo quản thép ống

Vật bằng thép ống sau khi tẩy gỉ xong chua kịp gia công tiếp (mài, đánh bóng ,…) rất mau bị gỉ lại trong không khí. Để tránh tình trạng này cần thụ động tạm thời chúng trong dung dịch (g/1) : NaN02 5-10 + Na2CO;j 2 – 4 ở 6õ – 75 C trong 0,5-1 ph.
Vật bằng thép hợp kim thụ động tạm thời trong dung dịch HNO;ị (1,4) 300-500 g/1 ; vật bằng thép crom trong dung dịch HNO3 (1,4) 270-280 g/1, cả hai đều tiến hành ở nhiệt độ 24 – 55 °c trong 15 – 20 ph.
Rửa và nước rửa
Xưởng mạ cần rất nhiều nước để rửa trong suốt quá trình công nghệ nhằm tránh lẫn hóa chất từ bê này theo vật gia công sang bể khác, nhằm làm sạch bề mặt nền để tăng độ gắn bám cùa lớp mạ, nhằm loại bỏ hết hóa chất khỏi sản phẩm ớ biíớc cuối cùng đê đâm bảo vẻ đẹp và độ bền cho hàng hóa làm ra Bình thiíòng phải cần đến 2 m nước cho 1 m2 bể mặt gia công. Do đó tổng lượng nước tiêu thụ sẽ rất lớn, đồng thời lượng nước thải mang nhiều hóa chất độc hại cần xử lý cũng không nhỏ. Để, tăng hiệu quả cùa việc rửa đồng thời tiết kiệm IUÍỚC đến mức tôi đa người ta đã sáng tạo ra nhiều phương pháp rứa khác nhau, nhờ đó lượng nước rửa tiêu tôn có thể chỉ cần 0,2-0,4 m y m2. Sau đây là những cách rửa đang được sử dụng :
– Rửa nhúng tĩnh : Vật nhúng vào một hay nhiều bể rửa đựng nước không chảy. Cách này tôn nhiều nước và hiệu quả rửa không cao.
– Rửa nhúng có nước chảy tràn liên tục trong một hay độc lập. Thích hợp cho vật rửa có nhiều khe, rãnh, lỗ sâu Thờ công không ít hơn 6 s, rửa trong thiết bị tự động không ít hơn í
– Rửa ngược chiều : Bể rửa có 2 hay 3 ngân, nước sạch ngăn đầu rồi tự chây tràn từ dưới lên (theo ông hay vách dẫn) sa cũng như vậy sang ngăn 3 , cuối cùng thải ra rãnh. Mức nước mi nhau không thấp hơn 3 cm. Vật rửa lần lượt đưa vào ngăn 3, san cùng ngăn 1 (nước sạch). Cách này tiết kiệm khá nhiều nước (i lần) mà hiệu qviả rứa cũng cao.
– Rửa sục khí : Dùng không khí nén đă khử dầu sục và tràn đê rứa sản phẩm. Luợng khí sục : 0,2 1/ph cho 1 lít nước r rửa tăng lên rất nhiều: nhung không dùng được cho vật dề rơi kh hay vặt dễ bị oxyt hóa….