Sắt, thép, lõi thép

Ăn mòn lõi thép gia cường

Sự hình thành trong lỗ rỗng đá xi măng sản phẩm ít tan etringit với thể tích lớn hơn 2 lần sẽ gây áp lực tách lớp bí tông bảo vệ làm lõi thép gia cường bị ăn mòn. Ăn mòn sunphát luôn luôn xảy ra đối với những công trình ven biển, công trình tiếp xúc với nước thải công nghiệp và nước ngầm.
Nếu trong nước có chứa Na2S04 thì đầu tiên nđ tác dụnK với vôi sau đó mới tác dụng với etringit :
Ní^SC^ + Ca(OH)2 = CaS04 + 2NaOH
Ăn mòn của các chát hữu cơ. Các loại axit hữu cơ cũng gây phá hủy các công trình bê tông xi măng. Các axit béo (olein, stearin, panmitin) khi tác dụng với vôi gây ra rửa trôi. Drtu mỏ và các sản phẩm của nđ (xăng, dầu hỏa, dầu mazut) không cđ hại cho bê tông xi măng nếu chúng không chứa eiio loại axit hữu cơ và các chất chứa lưu huỳnh.
Ăn mòn do kiềm có trong đá xi măng xảy ra ngay trong lòng khối bê tông giữa các cấu tử với nhau. Bản thân clanl luôn chứa một lượng các chất kiềm. Trong khi đó trong liệu bê tông, đặc biệt là trong cát, lại hay gặp hợp chất vô định hình (opan, chanxeđôn, thủy tinh núi lửa). Chúng thể tác dụng với kiểm của xi măng ở ngay nhiệt độ thường cho bể mặt hạt cốt liệu nở ra tạo ra một hệ thống vết nứt, bạc màu. Sự phá hoại này có thể xảy ra sau khi kết thúc xây dựng 10- 15 năm.
Để bảo vệ xi măng khỏi bị ãn mòn có hiệu quả phải tùy trường hợp cụ thể mà áp dụng những biện pháp thích hợp đây :
1) Giảm các thành phẩn khoáng gây ăn mòn (CaO tự do, P,A, C3S) bằng cách lựa chọn thành phẩn nguyên liệu và áp dụng các biện pháp gia công nhiệt phù hợp.
2) Giảm thành phẩn gây ăn mòn lớn nhất [Ca(OH)2l bằng tiến hành cacbonat hóa (cho tác dụng với C02 để tạo HUl/lnh CaC03) hay silicat hóa (cho tác dụng với Si02 vô định trên bề mặt sản phẩm.